Home » Voor wie? » Mantelzorg » Respijtwijzer » Dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding zijn activiteiten overdag die buitenshuis plaatsvinden. Het doel hiervan is om meer structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Bij de dagbesteding nemen ze de zorg voor een dag of dagdeel van je over.

Hoe regel je dit? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of als je een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz) hebt via de Wlz.

Aanbod

Dagbesteding in Keenterhart

Sinds 2023 is er in het Keenterhart een nieuw dagbestedingsproject gestart. Het is een samenwerking tussen PSW (gehandicaptenzorg), Punt Welzijn en Land van Horne (ouderenzorg). Samen de dag doorbrengen, participeren en aansluiten bij de activiteiten die in het wijkgebouw worden aangeboden, is leidend voor dit project.

Het doel van dit project in het kunnen bieden van een zinvolle daginvulling voor iedere individuele deelnemer, kijkend buiten de kaders van traditionele dagbesteding. Door het bundelen van elkaars kennis en krachten, kan er zorg en begeleiding geboden worden op maat. Deelname aan dit project kan met een WMO, WLZ of PGB indicatie, bij geen indicatie kunt u op eigen kosten deelnemen.

Telefoonnummer: 06-28607087

Adres: Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert

Website: Dagbesteding Keenterhart

Daelzicht

Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod. We ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, met eventueel bijkomende lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychische problemen en gedragsproblemen. We bieden een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. Ongeveer 1.500 medewerkers en 700 vrijwilligers werken elke dag met plezier voor 2.000 cliënten. Je vindt ons op ruim 80 locaties verspreid over Limburg.

Telefoonnummer: 0475-577777

Adres: Heerbaan 17, 6097 AV Heel

Emailadres: daelzicht@daelzicht.nl

Website: www.daelzicht.nl

Hoeve de Kaolder

Dagbesteding op Hoeve de Kaolder bestaat uit een (mid)dag op en/of rond onze locatie. We bieden dagbesteding op alle dagen van de week. Van maandag t/m vrijdag zijn dit dagdelen aansluitend aan schooltijden. In het weekend zijn dit hele dagen.

Binnen onze structuur hanteren we een tweetal leeftijdsgroepen: de blauwe groep (5-9 jarigen) en de gele groep (10 jaar en ouder).

Telefoonnummer: 0475 – 45 17 01

Adres: Leukerweg 3, 6095 NX Baexem

Emailadres: info@hoevedekaolder.nl

Website: www.hoevedekaolder.nl

Hout Eerlijk Weert

Hout Eerlijk Weert is een kleinschalige onderneming die dagbesteding en sociale activering verzorgt voor jongeren, jongvolwassenen en ouderen met een hulpvraag. Hout Eerlijk biedt dagbesteding aan een brede doelgroep, zowel qua leeftijd als beperking. Alle activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid of het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Contactpersoon: John van Lierop

Telefoonnummer: 06 – 507 307 95

Adres: Keenterstraat 14, 6006 PX Weert

Emailadres: info@houteerlijkweert.nl

Website: https://www.houteerlijkweert.nl/

Huiskamer Nederweert

Laagdrempelige voorziening voor (oudere) inwoners van de gemeente Nederweert die niet meer deelnemen aan de reguliere activiteiten of die aangewezen zijn op zorg. De huiskamer is geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.

Contactpersoon: Tjeu van de Mortel

Telefoonnummer: 06-34441261

Adres: Zorgcentrum St. Joseph, Huub Janssen kamer (Brugske 16, 6031 BL Nederweert)

Emailadres: info@huiskamernederweert.nl

Website: www.huiskamernederweert.nl 

Huiskamer Ospel

De Huiskamer biedt de mogelijkheid om actief te blijven, een zinvolle en gezellige invulling te geven aan de tijd, aan activiteiten deel te nemen, andere mensen in een ontspannen sfeer te ontmoeten en samen gezellig de dag door te brengen. De Huiskamer wordt één keer in de 14 dagen gehouden op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Voor deelname aan de Huiskamer wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd.

Contactpersonen:

  • Anneke van Heugten (0495 – 625 502)
  • Maria Houtappels (0495 – 625 139)
  • Frans van Gemert (0495 – 633 178)

Adres: Gemeenschapshuis Haaze-Hoof (Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel)

Website: www.dorpsraadospel.nl/huiskamer

Huize te Gaste

Dagopvang en dagbesteding voor ouderen in een natuurlijke omgeving.

Contactpersoon: Rita Lamers

Telefoonnummer:  0495499030 / 0654362172

Adres: Grensweg 15a – 17, 6028 RR Gastel

Emailadres: contact@huizetegaste.nl 

Website: https://huizetegaste.nl/

Land van Horne dagbesteding

Dagbesteding van Land van Horne is voor mensen die thuis wonen en voor zichzelf geen zinvolle daginvulling kunnen organiseren. Bezoekers kunnen een of meerdere dagen per week naar dagbesteding in de buurt gaan. De dag start tussen 9 uur en half 10 en wordt rond 16 uur afgesloten. Er worden tijdens de dag samen allerlei activiteiten in de huiskamer, of buiten,  ondernomen.

Telefoonnummer: 0900-3335555

Adres: Locaties in Weert, Stramproy, Nederweert en Ospel

Emailadres: info@landvanhorne.nl

Website: https://www.landvanhorne.nl

PSW

PSW biedt begeleiding bij een zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. De dagbesteding is geschikt voor volwassenen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking van alle leeftijden met eventueel bijkomende lichamelijke of zintuiglijke beperking. Daarnaast kunnen zij psychische problematiek en/of gedragsproblemen hebben. PSW biedt activerende en belevingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding.

Telefoonnummer: 0475-474400

Adres: Verschillende activiteitencentra en werkplekken in Weert en Nederweert 

Emailadres: info@psw.nl

Website: https://psw.nl/ons-aanbod/dagbesteding/

PSW Junior

PSW Junior biedt voor kinderen van 2 t/m 5 jaar specifieke begeleiding in ontwikkelingsgroepen die zijn aangehaakt bij de reguliere kinderopvang of scholen. Daarnaast heeft PSW Junior een kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking waarbij onderwijs niet of zeer beperkt mogelijk is.

Telefoonnummer: 0475-474400

Adres: verschillende locaties in Noord en Midden-Limburg

Emailadres: info@psw.nl

Website: https://pswjunior.nl/onderwijs-kinderopvang/ons-aanbod-4b/

SGL Activiteiten- centrum Weert

SGL helpt mensen met hersenletsel om op hun eigen manier verder te komen, om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Telefoonnummer: 045 -8000130

Adres: Serviliusstraat 190 A, 6006 KH Weert

Emailadres: ac-weert@sgl-zorg.nl

Website: www.sgl-zorg.nl

Huis van Welzijn – SGO-Nederweert Trinkenshof

Huis van Welzijn biedt welzijnsopvang aan (voornamelijk) ouderen mensen met de aandacht op het gebied van welzijn waarbij de mens centraal staat. Huis van Welzijn is een initiatief van professionele zorgverleners die diensten aanbieden gericht op het welzijn van mensen.

Huis van Welzijn is geopend op maandag, dinsdag- en donderdag van 9.00 tot 16:00 uur.

Contactpersoon: Anja Bekkers

Telefoonnummer:  06-44272609

Adres: SGO-Nederweert Trinkenshof, Roeven 4 6031 RN Nederweert

Emailadres: info@huisvanwelzijn.nl

Website: www.huisvanwelzijn.nl

Stichting Dagopvang Ouderen Weert

Stichting Dagopvang Ouderen Weert is een organisatie die mensen helpt de dagen weer op een leuke manier te laten doorkomen. Dit is een unieke dagbesteding voor ouderen. Hiermee bieden ze weer gezelligheid aan ouderen. Je kan hier terecht zonder indicatie.

Contactpersonen:

  • Els Ahsman (0629222051)
  • Marja Blankman (0620609605)

Adres: Huiskamer De Roos, Lokaal 50, Cwartier, Beekstraat 54, Weert

Emailadres: info@huiskamerweert.nl

Website: http://huiskamerweert.nl

Van Tongerloo Zorggroep

Er wordt samen met jou gezocht naar een passende dag invulling, op basis van individuele wensen en mogelijkheden. Er kan gebruik worden gemaakt van zowel interne – als externe dagbesteding. Indien het tot de mogelijkheden behoort, kan er samen met jou worden gezocht naar passend werk en/of vrijwilligerswerk.

Contactpersonen: Ron van Tongerloo

Telefoonnummer: 06-30668392

Adres:  Kerkplein 5A, 6039 GH Stramproy

Emailadres: info@vantongerloozorggroep.nl

Website: www.vantongerloozorggroep.nl

Virtus Zorg & Ondersteuning

Bieden verschillende volgende vormen van dagbesteding/daginvulling: arbeidsmatig, educatief, sociaal en activerend. De doelgroep zijn (met name) jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag.

Contactpersonen: Marcel Niessen, Laury Vinclair en Gerda van Helden

Telefoonnummer: 06-14144439

Adres: Beekstraat 54, Weert

Emailadres: Contactformulier

Website: www.virtuszorg.nl

Zorgboerderij Bosserhof

Zorgboerderij Bosserhof biedt zinvolle dagbesteding in hun zorgboerderij gelegen aan de rand van het Nederweert. De zorgboerderij biedt aan ouderen met een zorgvraag uit de regio veel mogelijkheden die aansluiten bij de individuele zorgvraag/behoefte.

Contactpersonen: Johanna en Andre Jacobs

Telefoonnummer: 06-24181957

Adres: Bosserstraat 21A, 6031 NS Nederweert

Emailadres: info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Website: http://www.zorgboerderij-bosserhof.nl/

Zorgboerderij de Meysebergh

Zorgboerderij de Meysebergh biedt voor kwetsbare ouderen, licht dementerende, of andere ouderen met lichte andere beperkingen een daginvulling die afgestemd is op de interesse en behoefte van de deelnemer. De dagbesteding brengt gezelligheid, ontspanning en afleiding.

Contactpersonen: Eric en Rika Rutjes

Telefoonnummer: 06-10496961 / 06-53253874

Adres: Jacobusstraat 25, 6013 RK Hunsel

Emailadres: info@zorgboerderijdemeysebergh.nl

Website: http://www.demeysebergh.nl

Zorgboerderij de Mildert

De Mildert is een zorgboerderij/agrarisch bedrijf met zoogkoeien, akkerbouw en natuurbeheer. Ze bieden mensen een zinvolle dagbesteding in een groene omgeving.

Contactpersonen: Thijs en Marjo Douven

Telefoonnummer:  06-54965967

Adres: Mildert 13, 6031 SM Nederweert

Emailadres: mildert@limburgsezorgboeren.nl

Website: www.demildert.nl

Zorgboerderij de Molenschut

Zinvolle dagbesteding voor ouderen aansluitend bij de persoonlijke belevingswereld. Eventueel met verzorging en verpleging.

Contactpersonen: 

Telefoonnummer:  040-2060923

Adres: Molenschut 6, Leende

Emailadres: dagcentrum.molenschut@molenschut.nl

Website: www.molenschut.nl

Dagbesteding De Port Zorgt

Dagbesteding bij De Port Zorgt is speciaal bedoeld voor ouderen die moeite hebben een daginvulling te vinden of behoefte hebben aan sociale contacten. De Port Zorgt biedt u een gevarieerd aanbod van activiteiten rondom het boerenleven onder begeleiding van professionele begeleiders. Uzelf ervaart een hogere mate van welbevinden en het biedt even wat rust aan het thuisfront. Volledige opname in een instelling kan met dagbesteding vaak voorkomen of uitgesteld worden.

Contactpersoon: Maud Coolen

Telefoonnummer:06-13361888

Adres: Kuiperweg 17, 6035 NL Kelpen-Oler

Emailadres: maudcoolen@deport.nl

Website: www.deport.nl

Dagbesteding Orangerie – Land van Horne

De Dagbesteding Orangerie onderscheidt zich van de meeste dagbestedingsgroepen door het aanbod van activiteiten met een andere inhoud of uitdaging. Er is aandacht voor bijvoorbeeld kunst en cultuur, maar ook voor bewegen. Computer, beamer en boeken worden gebruikt om thema’s of documentaires te bespreken. Ook komen er lezingen. Het is op dinsdag en donderdag mogelijk om naar de dagbesteding te gaan. De Orangerie ligt in de tuin van het zorgcentrum Hieronymus in Weert.

Voor deelname is er een WMO-indicatie van de gemeente nodig of een WLZ-indicatie. Deelname is ook mogelijk via een PGB of op eigen kosten.

Telefoonnummer: Land van Horne 0900 333 55 55

Adres: Biest 43, 6001 AP Weert

Emailadres: csd@landvanhorne.nl

Website: www.landvanhorne.nl

Zorgboerderij Geuzenhof

Zorgboerderij Geuzenhof biedt zinvolle dagbesteding aan ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen, enige verzorging nodig hebben en gezamelijk met andere ouderen onder begeleiding de dag willen doorbrengen.

De boerderij biedt de mogelijkheid om te genieten van het buitengebied, de dieren en de moestuin. Indien wenselijk kan men helpen met het verzorgen van de dieren of de tuin.

Belangrijk is dat de ouderen zich op hun gemak en gewaardeerd voelen.

Contactpersoon: Krista Luijkx-van den Hoven

Telefoonnummer: 06-50520546

Adres: Geuzendijk 34, 6002 TA Weert

Emailadres: info@geuzenhof.com

Website: Zorgboerderij Geuzenhof (zorgboeren.nl)

Zorgboerderij Ieëmeshoôf

Zorgboerderij Ieëmeshoôf is een kleinschalige vorm van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychische/ psychiatrische hulpvraag.

Contactpersoon: Chantal Weerens

Telefoonnummer: 0610486421

Adres: Lochtstraat 12, 6039 RV Stramproy

Emailadres: info@ieemeshoof.nl

Website: http://www.ieemeshoof.nl/

Dagbesteding ‘De Tref’ in Nederweert

Het doel van De Tref is het bieden van een passende dagbesteding aan mensen die méér nodig hebben dan geboden kan worden door het reguliere aanbod van verenigingen, open inlopen en dergelijke, maar nog niet toe zijn aan dagbesteding bij bijvoorbeeld een zorgboerderij.

De activiteitenbegeleider zorgt voor een zinvolle daginvulling, leuke contacten binnen én buiten de Tref en een gezonde gezamenlijke broodmaaltijd tussen de middag. Je kunt een kaartje leggen, een oude hobby weer oppakken of juist iets nieuws leren. Gewoon gezellig met elkaar kletsen kan natuurlijk ook in de huiselijke sfeer van de Tref. Er zijn groepsactiviteiten, maar je kunt ook zelf iets ondernemen.

Deelnemen is mogelijk op dinsdag en donderdag. Het dagprogramma loopt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Je kunt ook een gedeelte van de dag komen. Deelname kost €5,00 per keer.

Telefoonnummer: 06-57516371

Adres: Schoolstraat 1, 6031 CV Nederweert

Emailadres: detref@doenlimburg.nl

Website: www.nederweert.nl/detref 

Zorgboerderij Ingelshof

Bij Ingelshof wordt op een kleinschalige manier zinvolle dagbesteding in groepsverband geboden. Door middel van diverse activiteiten wordt het welbevinden van de mensen vergroot. De dagbesteding is bestemd voor volwassenen die behoefte hebben aan extra ondersteuning van hun daginvulling.

Contactpersonen: Gerry Mans

Telefoonnummer: 0495-563676 / 0495-561348 / 06-31309509

Adres: Dupesweg 1, 6005 PP Tungelroy-Weert

Emailadres: info@ingelshof.nl

Website: www.ingelshof.nl

Dagbesteding Tante El

Tante El biedt dagbesteding aan (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Als een reguliere baan niet is weggelegd voor de deelnemer, dan biedt dagbesteding Tante El een passende oplossing. Tante El wordt gerund door de deelnemers onder begeleiding van een professional.

Bij Tante El staat individuele aandacht en maatwerk voorop. Laagdrempelige en uitnodigende dagbesteding in een kleine setting met oog voor detail in een warme omgeving. Daar staan we voor. Ieder mens is uniek en elke zorgvraag is anders. Geen standaard activiteitenaanbod, want Tante El kijkt naar de behoeften en wensen van elk individu. Zij bepalen de route en het tempo.

De dagbesteding is geopend van maandag t/m woensdag van 09.00-16.00 uur

Contactpersoon: Ellen Beenders

Telefoonnummer: 06-12414289

Adres: Breijbaan 30, 6005 NE Weert

Emailadres: info@tante-el.nl

Website: www.tante-el.nl

Zorgboerderij Steegherhof

Zorgboerderij Steegherhof is er voor mensen die een dagbesteding zoeken waar men in eigen tempo zinvol bezig kan zijn. Mensen die graag omgaan met de dieren en de natuur. Er wordt zorg geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem en mensen met een autistische stoornis.

Contactpersonen: Riny Steegh

Telefoonnummer: 0495 651 461 / 0616493371

Adres: Klompenstraat 5, 6091 NX Leveroy

Emailadres: welkom@steegherhof.nl

Website: http://www.steegherhof.nl/

Stadsboerderij Hushoven

Stadsboerderij Hushoven levert dagbesteding en begeleiding aan cliënten vanuit verschillende doelgroepen, waarbij de focus ligt op geestelijke gezondheidszorg/ verstandelijke beperking met de leeftijd van 18 jaar of ouder.

Er wordt de hulpboer een rustige plek geboden, waarbij ze in de natuur en met de dieren tot zichzelf kunnen komen.

Er is aandacht voor het individu en er wordt aangesloten bij de interesses van het individu. Er is mogelijkheid tot het meehelpen in de moestuin, het verzorgen van de dieren of eieren te rapen.

De dagbesteding is geopend van woensdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

Contactpersoon: Linda Bax- Lemmers

Telefoonnummer: 06-10732375

Adres: Koenderstraat 9, 6003 PR Weert

Emailadres: info@stadsboerderijhushoven.nl

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.