Mantelzorg

Jeugdwet

De Jeugdwet is voor hulp, zorg of ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In Weert worden de jeugdhulptaken niet door de gemeente , maar door Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd.  Je kunt hier terecht met zowel eenvoudige als complexe opvoed- en opgroeivragen, vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte of voor ondersteuning bij toeleiding naar gespecialiseerde hulp.

Bij jeugdhulp uit de Jeugdwet met verblijf buiten het gezin moeten ouders of verzorgers van het kind een ouderbijdrage betalen. Het CAK berekent de hoogte van de ouderbijdrage.

Vragen daarover?

Wil je je vraag/situatie met CJG bespreken, neem contact met hen op via het contactformulier of bel 088-43 88 300.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.