Mantelzorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve (24 uur per dag) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Om de zorg vanuit de Wlz aan te vragen moet een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bekijk het stappenplan voor de aanvraag van een Wlz-indicatie zodat je weet wat je te wachten staat.

Mogelijkheden vanuit Wlz

Vanuit de Wlz zijn er verschillende mogelijkheden; zowel thuis als in een instelling.

  1. Volledig pakket thuis (vpt)
  2. Modulair pakket thuis (mpt)
  3. Persoonsgebonden budget (pgb)
  4. Verblijf in een instelling

 

Eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz moet je als de cliënt ouder is dan 18 jaar een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt berekend aan de hand van je inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Bereken jouw eigen bijdrage via de rekenhulp van CAK.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is in de gemeente Weert ondergebracht bij MEE De Meent Groep. Op hun website vind je meer informatie over wat ze voor jou als mantelzorger kunnen betekenen bij het regelen van de zorg voor iemand uit jou omgeving met een Wlz-zorg.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.