Mantelzorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Heb jij of degene waarvoor je zorgt ondersteuning nodig, dan kan je dit aanvragen via de Wmo. Denk hierbij aan individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning of dagbesteding.

Aanvragen en eigen bijdrage

In de gemeente Weert vraag je de hulp vanuit de Wmo aan via De Vraagwijzer of door zelf digitaal een meldingsformulier in te vullen. Als je gebruik maakt van Wmo-voorzieningen moet je een eigen bijdrage betalen. In Weert bedraagt dit €15,75 per 4 weken. Voor andere gemeenten kan je je eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK. De hulp vanuit de Wmo kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura.

Heb je vragen over de Wmo of wil je het keukentafelgesprek samen voorbereiden of dat iemand van ons aansluit? Een mantelzorgondersteuner staat voor je klaar!

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.