Meedoen (in de wijk)

Netwerken

Iedereen heeft het recht om mee te kunnen doen in hun straat, buurt, wijk en/of stad. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ initiëren en ondersteunen wij verschillende vrijwillige- en professionele netwerken. Vaak horen we dat bewoners en professionals door de bomen het bos niet meer zien en dat er langs elkaar gewerkt wordt. Met het opstarten of ondersteunen van deze netwerken proberen wij vanuit Punt Welzijn de krachten te bundelen die er in je buurt of dorp zitten. Hierin wordt informatie uitgewisseld, worden vragen beantwoord en ideeën verkend, waarop we samen gaan kijken welke acties we gezamenlijk kunnen ondernemen.

Professioneel / vrijwillig

Een professioneel netwerk bestaat voornamelijk uit samenwerkingspartners in de zorg- en welzijnssector.

Een vrijwillig netwerk bestaat uit bewoners in ongeorganiseerd en georganiseerd verband, zoals stichtingen en verenigingen. Het kan zijn dat hierin ook vertegenwoordigers aansluiten vanuit professionele organisaties en/of gemeente.

Klik door onder het kopje Netwerken in de menubalk voor een overzicht van beide soorten netwerken in Weert.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.