Meedoen (in de wijk)

Professionele netwerken

Wil jij weten welke professionele netwerken wij ondersteunen? Dat lees je hieronder. Samen bundelen we de krachten!

Een overzicht

WeertKAN

WeertKAN staat voor Weert Kennis & Advies Netwerk. Hierin zijn onder andere zorg- en welzijnsprofessionals en gemeente aangesloten. Het heeft als doel om de verbinding te versterken tussen deelnemende organisaties. Hiermee wordt de samenwerking verbeterd.

Ketenoverleg vrije tijd en dagbesteding

Soms is het lastig om vragen over vrije tijd en dagbesteding van bewoners te beantwoorden. Dit is vooral lastig als de vraag niet beantwoord kan worden in het gewone aanbod van bewonersinitiatieven, verenigingen, stichtingen of professionele organisaties. Om deze vraag te beantwoorden, is er een vangnet: ketenoverleg vrije tijd en dagbesteding. Hierin zitten zorg- en welzijnsprofessionals die samen op zoek gaan naar een passend antwoord op jouw vraag. Professionals kunnen gebruikmaken van het e-mailadres: ketenoverlegvrijetijd@puntwelzijn.nl. Zij kunnen hier vragen inbrengen. De mail die je stuurt wordt naar iedereen gestuurd die hieraan verbonden is in de zorg- en welzijnssector in Weert. Het ketenoverleg zorgt er dan voor dat de vragen bij de juiste partijen terecht komen, om zo hopelijk de vraag te beantwoorden.

Heb je een lastige vraag die niet zomaar op te lossen is en ben je een professional? Stuur dan een mail naar ketenoverlegvrijetijd@puntwelzijn.nl.

Ketenactiviteit 

Sinds een paar jaar organiseren WeertKAN en het ketenoverleg vrije tijd en dagbesteding een ketenactiviteit. Deze ketenactiviteit vindt één keer per jaar plaats op verschillende locaties in Weert. Tijdens een ketenactiviteit staat er een maatschappelijk thema centraal, bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Professionals uit de Weerter zorg- en welzijnssector en gemeente Weert nemen hieraan deel. Samen worden er casussen besproken om kennis, houdingsaspecten, vaardigheden en ervaringen uit te wisselen. De uitkomsten worden ingezet in Weert, om zo de leefbaarheid te vergroten.

Meer informatie nodig? Neem contact op met onze opbouwwerkers.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.