Vrijwillige inzet

UBO registratie regelen vóór eind maart 2022

Op 27 september 2020 trad een wetsvoorstel in werking tot implementatie van het zogenoemde UBO-register. Dit houdt in dat rechtspersonen, waaronder alle verenigingen en stichtingen, informatie over hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) moeten verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register.
Bestaande rechtspersonen hebben hier tijd voor tot 27 maart 2022. Medio december 2021 ontvingen diverse verenigingen/stichtingen in Weert eo hierover bericht. Reden voor ons om wat informatie te delen over deze verplichting. 

update augustus 2022: Het ministerie van Financiën heeft de einddatum van nog niet verwerkte UBO (Ultimate Beneficial Owners) registraties verlengd tot 1 januari 2023. Uiterlijk op 27 maart 2022 moesten organisaties (ondernemingen, stichtingen en verenigingen) hun eigenaren of personen met zeggenschap inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Deze inschrijvingen zouden naar verwachting uiterlijk 1 september 2022 door de KVK zijn verwerkt in het register. Door verwerkingsachterstanden bij de KVK wordt de regeling nu verlengd.

Het UBO register is in het leven geroepen om financieel-economische criminaliteit te voorkomen.

De Wet inhoudelijk.

Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering.

Rechtspersonen moeten zelf hun UBO’s registreren bij het UBO-register, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel (KvK).

Voor wie is inschrijving van UBO’s verplicht?

Iedere vereniging of stichting is hiertoe verplicht op deze uitzonderingen na:

  • verenigingen van eigenaars
  • rechtspersonen in oprichting
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
Wie zijn UBO bij jouw vereniging of stichting?

In een vereniging of stichting kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt – op basis van deze belangen – als organisatie zelf welke personen de UBO’s zijn.

Klik hier om te bepalen wie er binnen jouw vereniging UBO’s zijn.

Klik hier om te bepalen wie er binnen jouw stichting UBO’s zijn.

Hoe schrijf je UBO’s in?

Volg voor het inschrijven van je UBO’s deze link van de Kamer van Koophandel het stappenplan. Na een aantal stappen kies je voor de online opgave. Of je stuurt daarna de gegevens op per post.

Hulp nodig? 

Vind je het fijn dat iemand even met je meekijkt wat er voor jouw vereniging of stichting in het Weerterland geldt? Met name daar waar het gaat om de belangen van de UBO’s? Mail dan je vraag naar vrijwillige-inzet@puntwelzijn.nl en een medewerker van Punt Welzijn neemt contact met je op. Organisaties uit andere steden verzoeken we met hun eigen vrijwilligerscentrale contact op te nemen bij vragen.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.