Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
  • 2021
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

Financiele regelingen voor de Sport Sector

Graag brengen we jullie op de hoogte van de volgende financiële regelingen die op dit moment gelden voor de sport sector.

TVS- en TASO –regeling voor Q4 2020

Het Ministerie van VWS heeft op 29 januari 2021 twee steunregelingen voor sport gepubliceerd. Het betreft de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties). Voor de regelingen is respectievelijk 29,5 miljoen en 30 miljoen euro ter beschikking gesteld als tegemoetkoming in de schade c.q. inkomstenderving als het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 in Q4 2020 (het vierde kwartaal van 2020).

TVS-regeling

De gemeente Weert maakt gebruik van de TVS-regeling en zal deze inzetten om een compensatie te bieden voor de huurkosten van de sportaccommodaties bij de gemeente in Q4 van 2020.  De regeling wordt op 9 maart opengesteld. Jullie worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd wat dit voor jullie vereniging betekent.

Subsidie TASO-regeling zelf aanvragen

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Een aanvraag voor subsidie voor Q4 2020 kan worden ingediend van 19 februari t/m 5 april 2021. Let goed op deze termijn! Je kan de aanvraag indienen via het uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS, via deze link: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

Ter voorbereiding kun je de inhoud van de regeling alvast bekijken via deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4754.html

Ook steun voor Q1 en Q2 2021

Naast bovenstaande regeling wordt er door de landelijke overheid gewerkt aan steunmaatregelen voor het eerste en tweede kwartaal 2021. Waarschijnlijk worden de TVL en de TASO regeling verlengd. Ze kunnen wel inhoudelijk verschillen van de regelingen voor het vierde kwartaal van 2020. Als er meer bekend is, zal de Gemeente meer informatie hierover verspreiden.

Tot slot

Heb je naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen? Neem dan gerust contact op met Cisca van der Kraan via c.vander.kraan@weert.nl, 06-4636521 of met Juul van Cruchten via j.van.cruchten@weert.nl, 06-40352153 van de Gemeente Weert.

Voor een overzicht van alle maatregelen en tips voor verenigingen tijdens Corona, klik dan door naar ons overzicht.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.