Voor wie?
Datum
 • 2019
 • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

Maatregelen en tips voor verenigingen en clubs in coronatijd

Als vereniging, club en  vrijwilligersorganisatie heb je ineens een andere invulling moeten geven aan je activiteiten óf, in veel gevallen, deze helemaal moeten staken. Maar ook als je een nieuw burgerinitiatief wilt starten waar kun je nu terecht? Er worden op dit moment op meerdere websites maatregelen en tips met iedereen gedeeld, maar wat is nu belangrijk voor jullie? Wij maken er een overzicht van.

In dit bericht proberen we jullie van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te houden. Mocht je na het lezen hiervan nog vragen hebben of heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Maatregelen:

 • Rivm: Blijf altijd de actuele maatregelen van het RIVM volgen. Klik hier voor actuele informatie.
 • Rijksoverheid: Overzicht van verschillende maatregelen per onderwerp. Klik hier voor meer informatie.
 • Gemeente Weert:De gemeente Weert neemt maatregelen om ondernemers en instellingen te helpen. Hieronder vallen ook maatregelen voor culturele instellingen, maatschappelijke-  en sportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie.
 • Gemeente Weert: De gemeente Weert heeft verschillende maatregelen getroffen. Nu er door het kabinet versoepelingen zijn aangegeven op verschillende vlakken, heeft de gemeente ism Veiligheidsregio’s Noord en Midden-Limburg gekeken hoe dit verder vormgegeven word. Welke regels en eisen er gesteld worden aan je vereniging om weer te mogen beginnen, lees je op hun website.  Klik hier voor actuele informatie.
 • Huis voor de Kunsten Limburg: Zij zijn een hulploket gestart voor de Cultuursector.  Klik hier voor meer informatie. Ook hebben zij een groot overzicht met regelingen, fondsen, etc. Klik hier voor meer informatie.
 • Spoedwet voor Algemene ledenvergadering: Door het coronavirus kunnen verenigingen geen fysieke algemene ledenvergadering (ALV) houden. Het alternatief, een digitale ALV, was door bepaalde wetgevingen geen goedgekeurd alternatief. Door een speciale spoedwet is daar verandering in gekomen: verenigingen mogen nu wél een digitale ALV beleggen, waardoor bepaalde besluiten alsnog doorgang kunnen vinden. Klik hier voor meer informatie.
 • Galant: Overzicht van steunmaatregelen tijdens corona. Klik hier voor meer informatie.
 • Vrijwiligerswerk.nl: Op hun website vind je onder andere informatie over protocollen om weer op te starten, info over financiën, een forum over de inzet van 70+ vrijwilligers. Klik hier voor meer informatie.
 • Jeugdwerk Limburg: De versoepelde maatregelen per komende 1 juli geven jeugdwerkorganisaties meer ruimte. De protocollen voor de zomerkampen en de dagactiviteiten tijdens de zomerperiode zijn aangepast. Klik hier voor meer informatie.  Meer uitgebreide informatie omtrent het aangepaste protocol is te vinden op onze website. Klik hier voor meer informatie.

Tips:

 • Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij: Zij hebben enkele tips op het gebied van organisatie en financiën op hun website beschreven. Klik hier om naar de tips te gaan. 
 • NOC*NSF: Zij hebben een checklist gemaakt voor sportverenigingen, maar kan zeker ook gebruikt worden door alle verenigingen. Klik hier voor meer informatie.
 • NOV: Zij hebben in een overzicht de Coronarichtlijnen voor vrijwilligersorganisatie beschreven. Klik hier voor meer informatie.
 • Huis voor de Sport Limburg: In juni hebben zij in samenwerking met de Rabobank een aantal webinars georganiseerd op het gebied van “ledenbinding” en “financieel de crisis door’. Mocht je deze gemist hebben, op hun website staan de presentaties . Klik hier voor meer informatie.

Alleen voor Sportclubs:

Burgerinitiatieven en gemeenschapsaccommodaties:

 • OranjeFonds: Heb je een burgerinitiatief gericht op armoede, eenzaamheid en de inzet van (meer) informele zorg tijdens de Coronacrisis? Het Oranjefonds kan je hierin ondersteunen. Vanaf 15 april start een tweede ronde voor het aanvragen van hulp bij het opstarten van deze projecten.  Klik hier voor meer informatie.
 • VKKL: Praktische informatie voor gemeenschapsaccommodaties. Klik hier voor meer informatie.

Een aantal belangrijke websites voor actueel nieuws voor alle verenigingen (let op!! Het actuele nieuws kan dagelijks veranderen):

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.