Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

Vierde Beursvloer weer een succes

De Brouwschuur fungeerde maandag 28 oktober als verbindingspunt: Vrijwilligersorganisaties en bedrijven en scholen uit Weert maakten er weer mooie matches tijdens de Beursvloer. Punt Welzijn organiseerde deze beursvloer voor de vierde keer en is blij met zoveel onderlinge verbondenheid in Weert.

Wethouder Sterk opende met de woorden ‘wegens succes geprolongeerd geldt zeker voor de Beursvloer van Weert’. Hij wenste iedereen een mooie avond met veel matches voordat hij het evenement opende met de traditionele slag op de gong. Afspraken werden weer gemaakt om middelen, ruimtes, workshops enz te delen in het komende jaar. Zo biedt de teamleider van het Maartenshuis van SGL een informatie avond aan het Pleegouder Netwerk aan. In ruil daarvoor gaan pleegouders-en kinderen een middag wandelen met clienten van het Maartenshuis. En het Kwadrant krijgt de mogelijkheid voor leerlingen om stage te lopen bij zorgcentrum Hieronymus, waar de leerlingen medewerkers gaan inwerken op het werken met het nieuwe digibord.

Naast het maken van matches werd volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om contacten te leggen of bij te praten. De Brouwschuur vormde de bruisende locatie voor dit mooie evenement en werd door Erwin Strijbosch graag beschikbaar gesteld aan Punt Welzijn. Zie hier voor een eerste foto impressie door WeertdeGekste.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.