Onze vrijwilligers

Trots op alle vrijwillige inzet voor onze organisatie

Wij worden in onze werkzaamheden geholpen door zo’n 240 vrijwilligers. Zij verrichten heel diverse en waardevolle werkzaamheden. Op onze beurt ondersteunen en faciliteren wij hen hierbij. Samen maken we het verschil!

Ook iets voor jou?

Onze vrijwilligers werken mee aan alle thema’s. Hieronder een lang niet volledige opsomming van activiteiten waaraan vrijwilligers zoal meewerken:

  • Boodschappenplusbus, Automaatje, de Thuisadministratie, het belastingspreekuur en de digitale sociale marktplaats.
  • Beweegactiviteiten zoals Sportmix.
  • Coaching en taalbegeleiding van nieuwkomers.
  • Bijeenkomsten voor ouder en kind.
  • Het runnen van onze accommodaties.
  • Ondersteunen van mantelzorgers als respijtmaatje.

Wij werken samen met onze vrijwilligers, want samen krijg je meer voor elkaar. Ook hebben we een vrijwilligersbeleid waarin staat welke afspraken wij maken met vrijwilligers, wat wij van elkaar verwachten en op welke manier wij onze vrijwilligers waarderen door bijvoorbeeld een verjaardagspresentje of gezellig uitje.

Op onze website vind je op diverse plaatsen informatie over vrijwilligerswerk bij ons. Daarnaast adverteren wij onze vrijwilligersvacatures op onze digitale Sociale Marktplaats Weerterland (vul in het zoekveld Punt Welzijn in) en kun je ons bellen of mailen met vragen over vrijwilligerswerk via socialemarkplaats@puntwelzijn.nl of het algemene telefoonnummer 0495-697900.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.