Voor wie?
Datum
  • 2024
  • 2025
Wijken en dorpen
Locaties

Mantelzorg

Cursus ‘Omgaan met geheugenproblemen’

Leven met geheugenverlies is ingrijpend. Het programma Omgaan met geheugenproblemen biedt handvatten.

Met het ouder worden kan iedereen wat meer gaan vergeten. Soms zijn de geheugenproblemen echter ernstiger dan de ‘normale’ vergeetachtigheid. Geheugenproblemen zijn hinderlijk en brengen veranderingen met zich mee. Het kan veel vragen oproepen en gevoelens van onzekerheid teweeg brengen. Zowel degene die geheugenproblemen heeft, als hun naasten, moeten hiermee leren omgaan. Jij en je partner ontvangen in het programma informatie over de gevolgen van geheugenproblemen en praktische tips. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten

Programma
Verschillende onderwerpen komen aan bod:

  • ontspannende activiteiten
  • sociaal netwerk
  • uitdagingen voor de zorgverlener
  • omgaan met stress en angst

Middels oefeningen en het delen van ervaringen ga je zelf actief aan de slag. Ook is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Het programma is opgebouwd volgens de PEPP4ALL methode. Dit is hét wetenschappelijk onderbouwde zelfmanagement programma voor chronisch zieken en mantelzorgers. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen, acceptatie en goed voor jezelf zorgen. je kunt rekenen op gedreven en professionele trainers met jarenlange praktijkervaring.

Voor wie
Het programma is bedoeld voor mensen van ongeveer 55 jaar en ouder die in hun dagelijks leven hinder ondervinden van geheugenproblemen. Samen met hun partner of mantelzorger volgen ze het programma.
Om achteraf teleurstellingen te voorkomen vindt na aanmelding een intakegesprek plaats om te kijken of het programma geschikt is voor jou.

Aanmelden
Deelnemen aan de cursus kan alleen na aanmelding. Er zijn geen kosten verbonden aan het programma. Uiterste aanmelddatum is 3 weken voor aanvang.

Meld je aan via vitaalthuis@landvanhorne.nl of bel naar  Audrey Dieteren via 088 987 8221 of Cynthia Louwers via 088 987 86 93. Vermeld bij je aanmelding de volgende gegevens: naam, huisadres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Locatie

Zorgplein Land van Horne aan de Vogelsbleek 1 in Weert. Je kunt je melden bij ingang 1 bij de receptie.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.