Wie zijn wij ?

PUNT WELZIJN

Wij zijn een dienstverlenende organisatie en richten ons op kinderen, jongeren, ouders, senioren, vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in Weert. Kortom, op alle burgers in Weert. Onze kracht ligt in het verbinden van mensen en het faciliteren van burgers naar een grotere zelfstandigheid en/of betrokkenheid in en voor Weert.

In ons werk staat centraal:

De kracht van delen.

Het is onze uitdaging om te verbinden en bewoners te faciliteren, te versterken tot een grotere zelfstandigheid, en/of, naar meer participatie en meedoen in de samenleving. Wij hebben daarbij extra aandacht voor bewoners in kwetsbare situaties.


Daarom:

   - onderhouden wij contacten met lokale netwerken;
   - werken wij samen met gemeente, politie, wijk- en dorpsraden en
     woningcorporaties;
   - ontwikkelen we innovatieve projecten afgestemd op onze doelgroepen.

Uiteraard doen we dit niet alleen,naast professionele inzet beschikt Punt Welzijn over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van bewoners. Als maatschappelijk ondernemer werken wij daarnaast nauw samen met andere dienstverleners zoals scholen, de politie, Jeugd(gezondheid)zorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bewonersorganisaties en ouderenzorg. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.

Wij zijn onderdeel van Koepelstichting Unitus.
Koepelstichting Unitus vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties Punt Welzijn,Vorkmeer en kinderopvang Hoera.

Punt Welzijn is HKZ gecertificeerd


ANBI

Punt Welzijn is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Punt Welzijn zijn fiscaal aftrekbaar. In het kader van transparantie met betrekking tot het gevoerde (financiële) beleid van de stichting Punt Welzijn, hieronder de informatie conform de regelgeving van de belastingdienst.
De ANBI-verantwoording vindt u hier.

Unitus-groep

Punt Welzijn maakt deel uit van de koepelorganisatie Unitus

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de serviceverlening van Punt Welzijn?
Wij verwijzen u naar onze klachtenregeling.

Bewaren