Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Punt Welzijn. In dat geval willen wij dit graag van u horen. U kunt ons een mail sturen, bellen of dit klachtenformulier van Punt Welzijn invullen en naar ons toezenden of afgeven. Het management van Punt Welzijn zal dan contact met u opnemen om te luisteren naar uw ervaringen en te bespreken of en hoe de ontevredenheid kan worden weggenomen. Punt Welzijn kan van uw ervaring veel leren.

Klachtenformulier Punt Welzijn

Externe klachtencommissie

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn, dan kunt u via onderstaand  klachtenformulier schriftelijk een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van Limburgse welzijnsorganisaties, waarbij Punt Welzijn is aangesloten. De klacht wordt alleen in behandeling genomen als er eerst getracht is om via de interne procedure de klacht aan te kaarten.

Klachtenreglement Limburgse welzijnsorganisaties

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.