Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de dienstverlening van Punt Welzijn. In dat geval willen wij dit graag van je horen. Je kan ons een mail sturen, bellen of dit klachtenformulier van Punt Welzijn invullen en naar ons toezenden of afgeven. Het management van Punt Welzijn zal dan contact met je opnemen om te luisteren naar je ervaringen en te bespreken of en hoe de ontevredenheid kan worden weggenomen. Punt Welzijn kan van jouw ervaring veel leren.

Externe klachtencommissie

Mocht je daarna nog niet tevreden zijn, dan kun je via onderstaand  klachtenformulier schriftelijk een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van Limburgse welzijnsorganisaties, waarbij Punt Welzijn is aangesloten. De klacht wordt alleen in behandeling genomen als er eerst getracht is om via de interne procedure de klacht aan te kaarten.

Klachtenreglement Limburgse welzijnsorganisaties

Klachtenjaarverslag 2023

In 2023 is er een klacht ingediend bij Punt Welzijn. Deze is door middel van de interne klachtenafhandeling naar tevredenheid opgelost. Het heeft dus zeker zin aan te geven als je over een ervaring met Punt Welzijn minder tevreden bent.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.