Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Punt Welzijn. In dat geval willen wij dit graag van u horen. U kunt ons een mail sturen, bellen of dit klachtenformulier van Punt Welzijn invullen en naar ons toezenden of afgeven. Het management van Punt Welzijn zal dan contact met u opnemen om te luisteren naar uw ervaringen en te bespreken of en hoe de ontevredenheid kan worden weggenomen. Punt Welzijn kan van uw ervaring veel leren.

Externe klachtencommissie

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn, dan kunt u via onderstaand  klachtenformulier schriftelijk een klacht indienen bij de externe klachtencommissie van Limburgse welzijnsorganisaties, waarbij Punt Welzijn is aangesloten. De klacht wordt alleen in behandeling genomen als er eerst getracht is om via de interne procedure de klacht aan te kaarten.

Klachtenreglement Limburgse welzijnsorganisaties

Klachtenjaarverslag 2019

In 2019 zijn er enkele klachten ingediend bij Punt Welzijn. Deze zijn allemaal door middel van de interne klachtenafhandeling naar tevredenheid opgelost. Het heeft dus zeker zin aan te geven als u over een ervaring met Punt Welzijn minder tevreden bent.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.