Disclaimer

De stichting Punt Welzijn besteedt veel zorg aan deze website www.puntwelzijn.nl.

Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onjuist of onvolledig is. De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Schade die eventueel ontstaat door gebruik van deze website kan op geen enkele wijze voor rekening van de stichting Punt Welzijn komen. De in deze website aangeboden informatie wordt gebruikt voor eigen risico.

Voor zover binnen deze website externe links zijn opgenomen, is de stichting Punt Welzijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van de bron en met handhaving van de naar de stichting Punt Welzijn leidende verwijzingen in deze informatie.

Gebruikte foto’s of ander beeldmateriaal op de deze website mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming door Punt Welzijn worden gebruikt door betreffende derden voor het doel waarvoor toestemming is verleend. Het beeldmateriaal blijft te allen tijde intellectueel eigendom van Punt Welzijn.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.