Algemene gegevens

Handig om te weten

Punt Welzijn is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Giften aan Punt Welzijn zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI beschikbaar moet stellen. Op deze pagina vind je informatie over onder meer het bestuur en links naar het (inhoudelijke, financiële en belonings-) beleid van de stichting Punt Welzijn. Ook vind je op deze pagina ons Kamer van Koophandel nummer, IBAN of andere algemene gegevens. 

Relevante informatie op een rij

Overige informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de centrale beleidsvisie, het beloningsbeleid / WNT en andere gegevens vindt u op de website van Unitus.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.