Kinderen en ouders

Projecten

Kan jij als ouder wat extra steun gebruiken bij het stimuleren van de taalvaardigheid van je kind? Of wil je ervaren hoe je spelenderwijs je kind allerlei vaardigheden kan aanleren? Lees dan over onze specifieke projecten als Samen Spelen, Spelen met taal, Taal en bewegen en Voor Jou en Je Kind.

Vaardigheden aanleren

Vanuit team Opgroeien 0-12 jaar ondersteunen wij kinderen door samen verschillende projecten te ondernemen. Denk aan opdrachten, projecten, spelletjes en boekjes lezen. Wij willen hierbij kinderen vaardigheden aanleren die hen stimuleren om zelfstandige individuen te worden. Daarnaast werken wij samen met de ouders. Wij bieden ondersteuning op maat en werken vraaggericht. Er wordt hierbij gestreefd naar het opbouwen van een duurzame band waarin vertrouwen en begrip centraal staat. Het doel met jou als ouder is; je vaardigheden aanleren, die jet thuis kunt inzetten. Dit zorgt ervoor dat jij als ouder je kind kan helpen bij de ontwikkeling.

Ondersteuning krijgen en vinden kan op allerlei manieren. Zo ook bij Punt Welzijn. Wij staan klaar voor iedere ouder/ opvoeder met vragen rondom de opvoeding en ontwikkelen van het kind.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.