Gezonde leefstijl

Sport na school

Wil jij na schooltijd graag nog in beweging komen, dan is Sport na school de activiteit voor jou!

Samen komen we meer in beweging

Er zijn verschillende naschoolse activiteiten die door Punt Welzijn worden georganiseerd. Het aanbod bestaat uit twee categorieën namelijk; het aanbod vanuit Punt Welzijn en het aanbod vanuit de sportverenigingen. Beide categorieën werken met hetzelfde blokkensysteem. Het schooljaar is verdeeld in 3 blokken van +/- 10 weken. Voor ieder blok zal je je opnieuw moeten aanmelden. Je kunt je aanmelden voor blok 2 vanaf 4 december 8:00. De eerste lessen van blok 2 starten in de week van 22 januari.

Aanbod Punt Welzijn  

Verspreid over de gemeente Weert vinden er in sporthallen en speelzalen na schoolse sportactiviteiten plaats. Deze sportactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen uit groep 1 t/m 2 en groep 3 t/m 6. Bij de groepen 1 t/m 2 is het doel van Sport na school om de kinderen motorisch en sociaal emotioneel sterker te maken en te laten zien hoe leuk bewegen is! Bij de groepen 3 t/m 6 is het doel om op een speelse en leerzame manier kennis te maken met verschillende sporten en te laten zien hoe leuk deze sporten zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor vrije lessen.

Aanbod Sportverenigingen 

Onze Combinatiefunctionaris Sportverenigingen organiseren in samenwerking met de verenigingen ook een naschools aanbod. Zo organiseren we Hockey na school, Zwemmen na school, Basketbal na school en Atletiek na school. Alle kinderen uit groep 3 t/m 6 kunnen op een speelse en leerzame manier de basisvaardigheden van deze sporten leren. kinderen uit groep 1 t/m 2 kunnen alleen deelnemen aan Hockey na school en Basketbal na school. Kinderen uit groep 7 t/m 8 kunnen alleen deelnemen aan Zwemmen na school.

 

*Heeft jouw kind wat extra aandacht nodig om deel te kunnen nemen aan een naschools sport of cultuur aanbod, dan is “Club extra” wellicht een goede optie. Zie onderstaande link voor meer informatie!

Club Extra; activiteiten voor kinderen die wat ‘extra’ aandacht nodig hebben.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.