Gezonde leefstijl

Sociale vaardigheden / weerbaarheid

Het hebben van sociale vaardigheden is erg belangrijk voor een goede omgang met elkaar. Dit begint al vroeg in het kinderdagverblijf, op school, bij de sportclub en zelfs later op het werk. Ook is het fijn als je binnen je gezin op een positieve manier met elkaar kunt omgaan.

Sociale vaardigheden ontwikkelen?

Kinderen en jongeren hebben baat bij het aanleren van (extra) sociale vaardigheden. Denk aan het vermogen om je in te leven in de ander, het samen spelen, het oplossen van ruzie of het uiten van gevoelens.

Punt Welzijn biedt ondermeer weerbaarheidstrainingen zodat kinderen en jongeren deze vaardigheden kunnen ontwikkelen. Binnenkort meer informatie hierover op deze pagina.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.