Voor wie?
Datum
  • 2024
  • 2025
Wijken en dorpen
Locaties

Mantelzorg

Online bijeenkomst ‘opgroeien in een zorgsituatie’ voor ouders en professionals

1 t/m 7 juni is de Week van de Jonge Mantelzorger.
In dit kader organiseert Punt Welzijn op donderdag 30 mei in samenwerking met andere mantelzorgsteunpunten uit Noord- en Midden Limburg een online bijeenkomst over dit thema gericht op de omgeving van het kind.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is, een lichamelijke en/ of psychische beperking heeft of een verslaving. Deze kinderen en jongeren hebben mogelijk extra zorgtaken, maken zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin.

Tijdens de online bijeenkomst staan we stil bij:

  • Wat is jonge mantelzorg?
  • Welke korte- en langetermijngevolgen kunnen er zijn voor het kind?
  • Wat heeft het kind nodig, ook als het hier niet om vraagt of dat er problemen zichtbaar zijn?
  • Wat kun je als ouder en professional betekenen voor het kind?

De online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 mei van 16.00-17.00 uur én van 19:00-20:00 uur. De inhoud van de bijeenkomsten zijn hetzelfde.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is verplicht via onderstaand formulier.

Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met Punt Welzijn via 0495-697900 of via mantelzorg@puntwelzijn.nl

Locatie

Online via Microsoft Teams

Ik wil me hiervoor aanmelden

De inhoud van de bijeenkomsten zijn hetzelfde.
Indien je als professional aansluit
Indien je als professional aansluit

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.