Voor wie?
Datum
  • 2022
  • 2023
  • 2024
Wijken en dorpen
Locaties

Algemeen

Gemeente Nederweert en Punt Welzijn gaan intensiever samenwerken

Punt Welzijn en de gemeente Nederweert werken al een aantal jaar samen. Vanaf dit jaar gaan de twee partijen intensiever met elkaar samenwerken. Carla Dieteren, wethouder gemeente Nederweert en Paul Horsmans, bestuurder Punt Welzijn, hebben op woensdag 1 maart hun handtekening gezet onder een vierjarige overeenkomst.

“Een stevigere samenwerking is nodig om inwoners beter te kunnen ondersteunen. Dat willen we graag omdat we onze kernen en buurten veerkrachtig willen houden”, aldus wethouder Carla Dieteren.

Voorbeelden van samenwerking

Al een aantal jaren zorgen de gemeente en Punt Welzijn voor de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met als doel hen te versterken en te waarderen. We streven naar een samenleving waarin mensen zich vrijwillig voor elkaar inzetten en zijn een plek waar vraag naar en aanbod van vrijwilligers wordt samengebracht. De duizenden mensen in Weert en Nederweert die zich vrijwillig inzetten waarderen we door kennis met hen te delen en aandacht te vragen voor het belang van vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen we zodat zij zich volop kunnen richten op hun maatschappelijke doel.

Ook zorgen we samen al een aantal jaren voor de ondersteuning van mantelzorgers zodat overbelasting voorkomen wordt en mantelzorgers in staat blijven om goed voor een ander te zorgen. Daarnaast werft Punt Welzijn nieuwe respijtvrijwilligers ter ontlasting van mantelzorgers.

Een ander voorbeeld is ‘Kamers met Uitzicht’. Dit is een samenwerking tussen Punt Welzijn, Woonik en de gemeente. Jongvolwassenen kunnen met begeleiding een woonstart maken. Het gaat daarbij om jonge mensen die nog niet de vaardigheden hebben ontwikkeld om zelfstandig te wonen en voor wie het, door een lastige thuissituatie, beter is om zelfstandig te gaan wonen.

Duurzaam partnerschap

De intensievere samenwerking is erop gericht om het gedachtegoed van positieve gezondheid in Nederweert verder vorm te geven. Bestuurder Paul Horsmans: “Voor de komende jaren willen wij graag samen met inwoners, dorpen en buurten het gesprek aangaan over de samenleving van de toekomst. Door vergrijzing en minder personeel in de zorg zullen we hier opnieuw invulling aan moeten geven. Dat is een mooie ambitie die een duurzaam partnerschap vergt.”

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.