Home » Dementie » Wat is dementie?

Wat is dementie?

Vergeetachtig of dementie?

Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen.

Bij dementie is er sprake van geheugenverlies. De informatie is weg en komt niet meer terug. Dementie is veel ernstiger dan gewone vergeetachtigheid. Dementie veroorzaakt schade aan de hersenen. Hierdoor kan je naaste simpele dagelijkse taken minder goed of niet meer uitvoeren. In het begin zal de persoon bijvoorbeeld moeite hebben met het juist innemen van medicijnen of het betalen van rekeningen. Later gaan ook taken als koken en aankleden steeds meer moeite kosten. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende soorten dementie zijn alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

Hoe herken je dementie?

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

Veelvoorkomende symptomen van dementie of alzheimer:

  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met dagelijkse handelingen
  • Vergissingen met tijd en plaats
  • Taalproblemen
  • Kwijtraken van spullen
  • Slecht beoordelingsvermogen
  • Terugtrekken uit sociale activiteiten
  • Veranderingen in gedrag en karakter
  • Onrust
  • Problemen met het zien

Op deze signalenkaart vind je vele signalen om dementie te herkennen. Er is hierbij extra aandacht voor signalen bij migranten ouderen. Wil je meer weten over dementie? Kijk dan op www.alzheimer-nederland.nl.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.