Voor wie?
Datum
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
Wijken en dorpen
Locaties

Nieuwkomers

Waar zouden we zijn zonder maatjes?

Onze maatschappij kan niet zonder maatjes. Vrijwilligers die andere mensen helpen die het hard nodig hebben. Zoals bij het helpen integreren van nieuwkomers of om mantelzorgers te ontlasten. Punt Welzijn vindt deze maatjes enorm belangrijk en coacht ze bij hun vrijwilligerswerk. Twee van hen, Giel Thijssen (foto) en Paul Claassens, is gevraagd  naar hun ervaringen.

Giel Thijssen (31) is maatje voor nieuwkomers. Een nieuwkomer is een vluchteling die op basis van een status in Nederland mag blijven wonen. Giel is maatje geworden omdat hij benieuwd was of sociale verdieping bij hem, wat werk betreft, zou passen. Hij wist altijd al dat hij mensen wil helpen, dat hij iets wil betekenen voor een ander. “Mensen ontvluchten hun land met niets, niet eens een toekomst. Ik vind dat heel schrijnend,” aldus Giel.
Paul Claassen (60) is sinds twee jaar dementie-maatje. Hij vindt het interessant om met dementerende mensen om te gaan. “Ik leer over de ziekte en kan écht iets voor de mensen betekenen”.

Giel: “Samen met vrijwilliger Anja begeleid ik een Syrisch gezin. We helpen ze met kennismaken met de buurt en we gaan mee naar de nieuwe school voor de kinderen. Daarnaast helpen we ze met aanmelden bij instanties en hun administratie. Soms is het lastig omdat de mensen geen Engels praten. Maar Google translate helpt al heel veel en anders kunnen we een tolk bellen.
De werkzaamheden van Paul zijn anders: ”Ik ontlast de mantelzorger, het is namelijk heel belangrijk dat die mensen af en toe ook even rust hebben. Ik ga met de zorgvrager, in dit geval een man, wandelen door Weert. Hij weet veel van de geschiedenis af en dat vind ik ook leuk. We hebben echt een klik”.

Over wat het maatje zijn de heren opbrengt zijn ze eensgezind:
Paul: “Je wordt, naarmate je de mensen leert kennen, een soort vertrouwenspersoon van ze. Dat ze mij in vertrouwen nemen vind ik wel heel speciaal.”
Giel: “Nieuwkomers zijn enorm dankbaar voor het werk dat we voor hen doen. We zien ze vooruitgaan in de Nederlandse taal en ik vind het heel speciaal om daar onderdeel van te zijn.”

Punt Welzijn is altijd op zoek naar nieuwe maatjes. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.