Home » Voor wie? » Mantelzorg » Respijtwijzer » Inzet van vrijwilligers

Inzet van vrijwilligers

Door inzet van vrijwilligers wordt de mantelzorger ontlast. Hierbij kun je denken aan maatjes die incidenteel of op een vaste dag in de week langskomen om de zorgvrager gezelschap te houden of activiteiten te ondernemen. Vrijwilligers kunnen ook taken van je overnemen, zoals het vervoer naar een ziekenhuisafspraak, de kapper of een uitstapje. Ook kunnen zij hulp bieden bij het doen van de boodschappen samen met de zorgvrager.

Hoe regel je dit? Via Punt Welzijn, hier heb je geen indicatie voor nodig.

Aanbod

Automaatje

Vervoerservice waarbij vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Dit voor een tarief van €0.30 per kilometer. Bedoeld voor mensen woonachtig in Weert.

Contactpersoon: Joran Bijl

Telefoonnummer: 0495-697900

Emailadres: automaatje@puntwelzijn.nl

Website: www.puntwelzijn.nl

Beweegmaatje

Voor mensen die moeite hebben om zelfstandig weer in beweging te komen bieden wij een beweegmaatje aan. Dit is een vrijwilliger die net even dat extra steuntje in de rug kan zijn om de mensen over die drempel heen te helpen. Samen kijken ze naar de wensen en mogelijkheden. Bedoeld voor mensen woonachtig in Weert.

Contactpersoon: Esther van den Bor

Telefoonnummer: 0495-697900

Emailadres: e.vandenbor@puntwelzijn.nl

Website: www.beweegnet.nl/weert/beweegmakelaar

BoodschappenPlusBus

Voor mensen die niet meer zelfstandig of moeilijk zelf de boodschappen kunnen doen. Naast het doen van boodschappen organiseren ze regelmatig uitstapjes. Bedoeld voor mensen woonachtig in Weert.

Contactpersoon: Joran Bijl

Telefoonnummer: 0495-697900

Emailadres: boodschappenplusbus@puntwelzijn.nl

Website: www.puntwelzijn.nl

Buddyzorg Limburg

Een provinciale vrijwilligersorganisatie die sociaal emotionele en praktische steun biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met een ernstige lichamelijke ziekte, jonge mensen die lijden aan obesitas en onder deskundige begeleiding werken aan een blijvende gedrag- en leefstijlverandering.

Telefoonnummer: 045 – 8000910

Emailadres: www.buddyzorglimburg.nl/contact.nl

Website: www.buddyzorglimburg.nl

Bezoek- vrijwilliger

Voor iedereen die door lichamelijke beperking dreigt te vereenzamen, ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit. Bezoekwerk staat op de voorgrond. Dit houdt in dat een vrijwilliger regelmatig bij de gast op bezoek komt.

Contactpersoon: Willy van Diest

Telefoonnummer: 0495-540638

Emailadres: www.zonnebloem.nl/weert/contact

Website: www.zonnebloem.nl/weert

Dementie- maatje

In samenwerking met de casemanagers dementie worden maatjes ingezet voor mensen met dementie. Zij kunnen voor langere tijd de mantelzorger van zijn taken ontlasten en hebben de cursus “dementie voor vrijwilligers” gevolgd of ervaring met dementie. De inzet van dementiemaatjes is alleen mogelijk voor mantelzorger die zorgen voor een naaste uit de gemeente Nederweert.

Contactpersoon Nederweert: Elisa van Knippenberg

Telefoonnummer: 0495-697900

Emailadres: mantelzorg@puntwelzijn.nl

Website: www.puntwelzijn.nl

Respijtmaatje

Maatjes ter ontlasting van de mantelzorger. Deze maatjes brengen (bijv. incidenteel of enkele uren in de week) tijd door met de zorgvrager. De mantelzorger heeft dan even tijd voor zichzelf en kan met een vertrouwd gevoel de zorgen overdragen aan het maatje. De inzet van een respijtmaatje is alleen mogelijk voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste uit de gemeente Nederweert.

Contactpersoon Nederweert: Elisa van Knippenberg

Telefoonnummer: 0495-697900

Emailadres: mantelzorg@puntwelzijn.nl

Website: www.puntwelzijn.nl

Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg

Deze vrijwilligers zijn actief in de laatste fase van een mensenleven. Zij doen een heleboel, maar geven geen medische zorg. Ze brengen rust in de hectiek die er soms is en bieden een luisterend oor en geven emotionele ondersteuning. Deze vrijwilligers zijn er voor de professional, voor de mantelzorger en natuurlijk voor de terminale cliënt.

Contactpersoon: Josefien Hoeben

Telefoonnummer: 06-44349810

Emailadres: vptz@dezorggroep.nl

Website: www.vptzmiddenlimburg.nl

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.