Mantelzorg

Maatjes

Gewoon eens een middagje vrij, tijd voor je hobby of ergens op bezoek, terwijl je de zorg met een gerust hart over kunt dragen. Een maatje biedt gezelschap aan degene die zorg nodig heeft en neemt zo even de zorg van je over. Wij kunnen alleen maatjes inzetten voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste uit de gemeente Nederweert. 

“Iets goed doen voor een ander, maakt je leven mooier”

Zorg je voor een ander? Dan kan het zomaar zijn dat je mantelzorger bent. Je zorgt een aantal uren per dag of week voor iemand. Vaak lukt het goed om de zorg voor een ander te combineren met het huishouden, werk, het gezin en hobby’s.

Maar soms heb je even een time-out nodig. Even de zorg loslaten omdat deze stiekem steeds meer van je vraagt en je eigenlijk meer tijd voor jezelf zou willen hebben. Gewoon eens een middagje vrij, tijd voor je hobby of ergens op bezoek.

Daarvoor zijn er 3 soorten maatjes (alleen inzetbaar voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste uit de gemeente Nederweert):

  • Respijtmaatje

Dit maatje komt om de zorgen van de mantelzorger tijdelijk over te nemen. De mantelzorger heeft dan even tijd voor zichzelf en kan met een vertrouwd gevoel de zorgen overdragen aan het maatje. Deze koppeling is, in principe, voor de duur van ongeveer een half jaar. In deze periode wordt er samen met de mantelzorger gezocht naar een langdurige oplossing.

  • Dementiemaatje

Deze ervaren maatjes worden ingezet in samenwerking met de casemanagers dementie en worden ingezet voor mensen met dementie. Zij kunnen voor langere tijd de mantelzorger van zijn taken ontlasten en hebben de cursus “dementie voor vrijwilligers” gevolgd of ervaring met dementie.

  • Incidenteel/tijdelijk maatje

Het kan voorkomen dat je voor een korte periode of incidenteel een ‘vervanger’ nodig hebt. Wanneer je bijvoorbeeld ergens naartoe moet en je de persoon waarvoor je zorgt niet alleen kunt laten. Ook in zo’n situatie kun je contact opnemen en wordt er gekeken of er tijdelijk een maatje ingezet kan worden.

Deze maatjes zetten zich vrijwillig in om jou even tijd voor jezelf te gunnen. Een maatje wordt op basis van karakter, interesses en beschikbaarheid gekoppeld aan de mantelzorger en de persoon waarvoor deze zorgt. Per situatie wordt bekeken welke activiteit er ondernomen kan worden. Dat kan bijvoorbeeld een wandelingetje zijn, samen in foto albums kijken of gewoon een praatje maken, aanwezig zijn. De mantelzorgondersteuner van Punt welzijn koppelt het maatje en volgt het contact voor een bepaalde periode. Maatjes worden bemiddeld voor mensen die zelfstandig wonen in de gemeente Nederweert. Onze maatjes worden niet ingezet bij mensen die woonachtig zijn in een verpleeghuis.

Maatje worden?
Lijkt het jou leuk om wat uurtjes iemands maatje te zijn en zo ook nog een mantelzorger wat tijd voor zichzelf te geven? Neem contact met ons op.

“Maatjeswerk is mensenwerk!”

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.