Mantelzorg

Columns Ludo Hermans

Hallo! Ik ben Ludo Hermans. Tijdens de ziekte van mijn vrouw was ik mantelzorger voor haar. Sinds 2012 ben ik, plots, zeer slechtziende en is zij mijn mantelzorger. Ludo schrijft regelmatig een column over mantelzorg. Wil je reageren op één van de columns, stuur ons een mail!

Heeft mantelzorg een toekomst?

Ik zag een documentaire over thuiswonende ouderen in China. Het ging met name over hoe ze dat klaarspeelden zonder mantelzorg. Chinezen gebruiken allerlei hulpmiddelen. Belangrijke hulpmiddelen voor het behoud van zelfstandigheid en voorkomen van eenzaamheid zijn domotica en robotica.

Domotica wordt ook wel huisautomatisering genoemd. Je kan door middel van je stem gordijnen, de verlichting, de verwarming, je T.V. bedienen, via een beeldscherm praten met andere mensen enzoverder. Je geeft gewoon een commando tegen een apparaat, dat regelt de rest.  Domotica brengt technologie en diensten samen ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

Zelfrijdende treinen, auto’s en zelfs vliegen zonder piloot, maar ook een robot die mensen helpt of een robothond die je gezelschap houdt zijn voorbeelden van robotica. Het zijn allemaal middelen die zorgvragers en mantelzorgers ontzorgen.

Het klinkt zo mooi, en dat is het ook.  Maar nu nog niet of slecht gedeeltelijk in Nederland toegepast. Ik pleit ervoor om allerlei snufjes en hulpmiddelen ter beschikking van zorgvragers en hun mantelzorgers te stellen. Ik stel voor dat de Gemeente Weert koploper wordt en een proef start met het verstrekken van dit soort hulpmiddelen aan mantelzorgers.

Met name de jonge mantelzorger zal er profijt bij hebben. Veel ouderen zijn (nog) niet zo thuis in al die ‘moderne’ dingen. Voor hen moeten we begrijpelijke cursussen ontwikkelen.  Leveranciers dienen meer hulp, en dan niet op afstand, te bieden.

Daar ligt meteen het antwoord op de vraag: Heeft mantelzorg toekomst?

Hoe zou het menselijk contact, de echte menselijke emotie, liefde en begrip die een mantelzorger eigen is, in een toestel gestopt kunnen worden?

Ik geloof dat allerlei technische middelen de mantelzorger kan ontlasten, maar niet vervangen.

Alleen, wie ben ik?


 

“Mantelzorgvriendelijk” kenmerk

Het is kennelijk in, protesteren en je laten horen. Als het maar luid genoeg en lang genoeg duurt zijn de politiek en beleidsmakers bereid iets aan je vraag te doen.

Laatst was ik bij een bijeenkomst van mantelzorgers. Een deelnemer vertelde dat zij op sollicitatiegesprek was geweest. In dat gesprek had zij de vraag gesteld hoe mantelzorgvriendelijk het bedrijf is. Daar hadden ze nog niet over nagedacht en een beleid op gemaakt.

Als we allen luid de vraag zouden stellen; hoe mantelzorgvriendelijk is uw organisatie (of bedrijf), welk antwoord zouden we dan krijgen? Voor me zie ik iedereen, jong en oud, hand in hand deze vraag luidop roepen.

Laten we vandaag beginnen de vraag ‘Hoe mantelzorgvriendelijk bent u (organisatie)? ‘te stellen aan winkels, scholen, bedrijven, zorgorganisaties, overheidsinstanties enz. Laten we die overtuigen dat mantelzorgvriendelijkheid gelijk staat met duurzaamheid en dat men daar goed mee scoort bij werknemers en consumenten. We roepen een ‘challenge’ uit. Delen ons ‘logo’ uit. De ‘buitenwereld ziet dan hoe duurzaam ‘het bedrijf’ omgaat met mantelzorgers. Dat verbetert hun positie op de markt. Inkomsten stijgen. Er staat een rij mensen voor hun deur die graag bij ze willen werken.

Dat gaan we doen!

Ken je iemand of ben je iemand die in een bedrijf, organisatie, school, winkel enz. werkt of bezit, begin met de vraag te stellen.

Nemen we als doel dat er eind 2020 minimaal 40 bedrijven zijn met ‘ons kenmerk’.  De 16 bedrijven die nu al meedoen aan de voordeelkaart van Steunpunt Mantelzorg verdienen dit logo al. Het moet te halen zijn.

Laat het ons weten.

Willen we wat bereiken dan moet er nu echt actie komen.


 

“Mantelzorg Lege Nest Syndroom”

De kinderen van een vriendin van me gaan het ouderlijk huis verlaten. Ze zal ze missen. “Ik heb niets meer om voor te zorgen en krijg nu tijd zat, vreemd na al die jaren. Nu moet ik iets nieuws zoeken, maar wat? Al die tijd heb ik alleen maar gezorgd”, vertelde ze me.

Ouders kennen dat gevoel, ‘Het Lege Nest Syndroom’.  Afscheid nemen van een kind dat uit huis gaat is een emotionele gebeurtenis. Het huis dat jarenlang gonsde van drukte is nu leeg. Er is niemand meer om voor te zorgen. Sommige mensen, vooral vrouwen, worden daar depressief van. Ze worstelen met de vraag: ’Hoe kan ik mijn leven een nieuwe invulling geven’?

Ik bedenk me dat veel mantelzorgers, na jarenlange zorg, ook afscheid moeten nemen van hun mantelzorgvrager. Vaak zonder dat ze zich daarop kunnen voorbereiden, nergens vind ik daar een woord voor. Ik Googelde maar kwam telkens bij rouwadvertenties terecht.

Voor ‘Het Lege Nest Syndroom’ zijn er cursussen en behandelingen. Hoe zit dat met mantelzorgers? Zijn er cursussen ‘Mantelzorg Lege Nest Syndroom’ ter voorbereiding van het afscheid nemen van mantelzorg? Zijn er voor dit ‘syndroom’ behandelingen voor de emotionele toestand waarin een mantelzorger terecht kan komen bij het wegvallen van de mantelzorg? Zijn daar opvang of gespreksgroepen voor? Is er überhaupt iets voor de mantelzorgers die hun zorgvrager verliezen, iets in het kader van het ‘mantelzorgverlies’?

Misschien moet er een naam komen voor het gevoel waarmee een mantelzorger achterblijft na het plots stoppen van de zorg. Ik bedoel niet ’depressief’ of zo, maar een echte naam. Als er een naam is komt er zeker aandacht en behandeling.

Welke naam wordt het? Stuur de reacties en voorstellen in.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.