Mantelzorg

Zorgen op afstand

Om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen kunnen een paar technische snufjes al een hele verlichting zijn. Deze technische snufjes worden ook wel domotica genoemd.

“Weten waar mijn vader is, dat geeft een gerust gevoel”

De mogelijkheden zijn heel divers, dus heel begrijpelijk dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Bekijk de website van MantelzorgNL voor voorbeelden.

Financiering is vanuit de verschillende zorgwetten mogelijk. Sommige domotica worden (gedeeltelijk) vergoed van het basispakket van de zorgverzekering. Voor mensen die onder de Wet Langdurige Zorg vallen en gebruik maken van een Volledig Pakket Thuis (VPT) kan domotica vergoed worden in overleg met de zorgorganisatie of zorgkantoor.  En voor mensen met een fysieke beperking wordt het vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.