Oekraïnehulp

Een onzeker verblijf

Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Dit zorgde voor de toestroom van een nieuwe groep vluchtelingen, uit Oekraïne. Voor veel Oekraïners was Weert het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Een onzeker verblijf. Hoe lang duurt het nog voordat ze weer naar huis kunnen en hoe treffen ze hun thuis aan? Vooralsnog duurt de oorlog voort waardoor terugkeer naar het eigen land onzeker is en de zorgen om dierbaren thuis groot zijn.  

Wil je iets betekenen voor mensen uit Oekraïne?

In Weert verblijven inmiddels een groot aantal Oekraïense vluchtelingen. Zij wonen in gastgezinnen, zelfstandig of in de gemeentelijke opvang. Punt Welzijn helpt hen, samen met vrijwilligers en andere instanties, om hun weg te vinden in Nederland en mee te kunnen doen in de Weerter samenleving.

Als er hulp nodig is op het gebied van vrijwillige inzet of het inzamelen van materialen lees je dit op deze facebookpagina.

Heb je een vraag of een eigen initiatief om deze mensen te helpen, mail dan naar hulpoekraine@puntwelzijn.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.