Nieuwkomers

Coaching

Waar moet je beginnen als je met je koffer de trein uitstapt op het station van Weert? Je hebt ondersteuning nodig omdat je onbekend bent in Weert en met de Nederlandse regels en gebruiken.

Ondersteuning

De vrijwillige coach ontmoet jou op het station en ondersteunt bij alle praktische zaken, alle zaken die geregeld moeten worden tijdens de eerste weken na het tekenen van je huurcontract. En als de basis is geregeld, ondersteunt de vrijwillige coach bij het leren gebruik maken van voorzieningen en een verdere oriëntatie op de mogelijkheden tot ‘meedoen’.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.