Jongeren

Advies & ondersteuning

Wilt u meer weten over het jongerenwerk van Punt Welzijn of heeft u vragen? Kent u een jongere die misschien wat extra ondersteuning nodig heeft? De jongerenwerkers denken graag met u mee! 

Informatie voor ouders, verzorgers en professionals

Wat doet het jongerenwerk van Punt Welzijn? 

Het jongerenwerk: 

 • Werkt preventief: vroegtijdig contact leggen met jongeren om negatieve verleidingen en problemen te voorkomen; 
 • Is ‘Present’ aanwezig in de leefwereld van de jongeren, zowel on- als offline; 
 • Legt op laagdrempelige wijze contact en biedt ondersteuning; 
 • Zet de jongere centraal; 
 • Heeft een signalerende functie voor trends, ontwikkelingen of problematiek bij of onder jongeren; 
 • Zorgt voor verbinding van de jongere met de (leef)omgeving, zoekt verbindingen in het netwerk en zet deze in ten bate van jongeren; 
 • Speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen om aan te blijven sluiten bij de jongeren, en jongeren aan te laten sluiten bij de maatschappij; 
 • Stimuleert en organiseert ontmoeting (met pedagogische onderlegging); 
 • De jongerenwerkers zijn positieve rolmodellen voor jongeren, met een open en toegankelijke houding, waarmee jongeren zich kunnen identificeren. 

 

De jongerenwerkers van Punt Welzijn kunt u benaderen voor: 

 • Casuïstiek overleg; zorgen om een individuele jongere of groep jongeren, waarin we mee kunnen denken en adviseren. 
 • Meedenken in mogelijkheden voor positieve vrijetijdsbesteding van een jongere. 
 • Thematisch overleg op basis van signalen, trends, (maatschappelijke) ontwikkelingen. 
 • Vragen vanwege sociale belemmeringen van een jongere. 
 • Vragen over beginnende criminele ondermijning of radicalisering van jongeren.

Voor meer informatie over het project ‘Join Us’, klik hier

Voor meer informatie over het project ‘Jongeren Coaching’ neem contact op met Jongerenwerker Diederieke Brueren

U kunt voor andere vragen contact opnemen onderstaande jongerenwerkers:

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.