Senioren

Advies

Regelingen zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen en het aanvragen van voorzieningen kan ingewikkeld zijn. Daarom bieden wij ondersteuning via de vrijwillige ouderenadviseur die ook bij u, aan huis, advies kan geven. Samen gaat u op zoek naar oplossingen die passen bij uw woon- en leefsituatie.

Informatie over heel wat punten

Een ouderenadviseur is opgeleid en heeft kennis van onder andere de volgende onderwerpen: openbaar vervoer, (langer thuis) wonen, toeslagen en eigen bijdragen, tijdsbesteding, zorg en inkomen. Tevens kunnen ze als onafhankelijk ondersteuner aansluiten bij een keukentafelgesprek.

Via Elsa van den Goor kun je in contact komen met de vrijwillige ouderenadviseurs.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.