Vrijwillige inzet

Wet WBTR; belangrijk voor verenigingen en stichtingen

De Wet inhoudelijk.

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen.

Belangrijkste punten van deze wet:

  1. uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;
  4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen;
  5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

 

Gratis checklist

Door de NOV is een checklist gemaakt om te kijken waaraan voldaan moet worden binnen de nieuwe wet. Deze is gratis beschikbaar gesteld:

Checklist WBTR (website)

Checklist WBTR (pdf): checklist-wbtr-van-nov

Webinars

Er hebben diverse webinars plaatsgevonden, waaronder eentje op 19 april 2021 voor verenigingen en stichtingen uit het Weerterland vanuit www.wbtr.nl. Klik op onderstaande link om de powerpoint te lezen die is gebruikt tijdens de webinar.

webinar-wbtr-presentatie-punt-welzijn-19-april-2021

Huis voor de Sport ism Huis voor de Kunsten, Provincie Limburg, Burgerkracht en Speeltuinwerk hebben ook een reeks van korte webinars georganiseerd. Deze zijn hier terug te kijken: https://hvdsl.nl/webinar-wbtr/

Stappenplan IVBB (betaald, maar met korting via Punt Welzijn)

De nieuwe wet is bedoeld als hulpmiddel om het besturen van een vereniging of stichting te vergemakkelijken. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Hierover is ook contact gezocht met de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen), die een WBTR-stappenplan hebben ontwikkeld. Het stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet.

De verplichtingen vanuit de WBTR zijn niet eenmalig. Je moet er een paar keer per jaar mee aan de slag. Om dat te vergemakkelijken, omvat het stappenplan nu ook een bestuurs-checklist. Die omvat de taken en verplichtingen die gedurende een jaar voorbij kunnen komen, inclusief de deadlines en wie in het bestuur hiervoor is aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan decharge van bestuursleden met het oog op aansprakelijkheid en het inwerken van nieuwe bestuursleden. Daarnaast vind je er praktische adviezen die het besturen kunnen vergemakkelijken.

Wij zijn vanuit Punt Welzijn bij IVBB aangesloten als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit Weert en Nederweert met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen. Hiervoor ontvang je alle uitleg (in tekst en met video), invulformulieren, conceptteksten, standaard-statuten en gratis gebruik van een juridische helpdesk. Voor korting op het stappenplan geldt de kortingscode: PUNTWELZIJNWBTR50

Je kan ook direct naar de landingspagina van Punt Welzijn op de site van WBTR, daar staat de code al in opgenomen. Eerst meer weten over de inhoud van het stappenplan? Klik dan hier.

Stappenplan Zuyd Legal Lab (gratis)

Zuyd Legal Lab lanceerde een gratis stappenplan om bestuurders bij het de WBTR te helpen. Legal Lab is een juridisch leer-werkbedrijf van de opleiding HBO rechten van Zuyd Hogeschool. Het stappenplan vind je op deze pagina. Na aanmelden krijg je een email met om het stappenplan te downloaden.

Moesten statuten voor 1 juli 2021 al gewijzigd zijn? Lees hieronder het advies vanuit Wbr.nl:

Nee. Statuten van verenigingen en stichtingen hoeven niet per 1 juli 2021 te zijn aangepast aan de WBTR. De wetgever geeft je op dit punt wat meer tijd. Het is zelfs zo dat de wetgever hier juist bewust tijd voor heeft gecreëerd. Aanbevolen wordt een natuurlijk moment voor statutenwijziging te kiezen. In de wet is een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen voor het onderdeel meervoudig stemrecht. Veel organisaties willen ook de mogelijkheid van digitaal stemmen opnemen in hun statuten. De wet wordt hierop aangepast. Het is daarom misschien wel beter om te wachten met een statutenwijziging tot die wet definitief is. Dan kunnen de statuten daarop aansluiten.

Uitleg Notaris.

Omdat de wet een hoop vragen opriep, zoals ‘wat moet een vereniging/stichting nu precíes doen en regelen en moeten we nu meteen van alles laten wijzigen in de statuten?’ hebben we Notaris Houben uit Weert gevraagd om een reactie op hoofdlijnen die gebruikt kan worden als een eerste check. Klik hier voor zijn informatie.

Heb je vanuit je vereniging/stichting in het Weerterland hierover nog een vraag? Stuur dan een mail naar ons via vrijwillige-inzet@puntwelzijn.nl. De vragen worden aan de notaris doorgestuurd voor beantwoording. Let op: wij sturen alleen vragen door voor verenigingen/stichtingen in Weert/Nederweert. Zit jouw organisatie in een andere gemeente? Zoek dan contact met bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale of welzijnsinstelling die actief is in jouw gemeente. 

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.