Vrijwillige inzet

Nieuwe wet WBTR; belangrijk voor verenigingen en stichtingen

Op 1 juli 2021 trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Punt Welzijn heeft zich namens de vrijwilligersorganisaties in Nederweert en Weert verdiept in deze nieuwe Wet en contact gezocht met verschillende instanties. 

De Wet inhoudelijk.

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:

 1. uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
 2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
 3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris;
 4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet overruled de statuten op onderdelen;
 5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.
Uitleg Notaris.

Omdat de wet een hoop vragen opriep, zoals ‘wat moet een vereniging/stichting nu precíes doen en regelen en moeten we nu meteen van alles laten wijzigen in de statuten?’ hebben we Notaris Houben uit Weert gevraagd om een reactie op hoofdlijnen die gebruikt kan worden als een eerste check. Klik hier voor zijn informatie.

Heb je vanuit je vereniging/stichting in het Weerterland hierover nog een vraag? Stuur dan een mail naar ons via  socialemarktplaats@puntwelzijn.nl. De vragen worden aan de notaris doorgestuurd voor beantwoording. De gestelde vragen en antwoorden kun je helemaal onderaan deze pagina lezen. Let op: wij sturen alleen vragen door voor verenigingen/ stichtingen in Weert/ Nederweert en ondersteunen ook alleen deze verenigingen/stichtingen. Zit jouw organisatie in een andere gemeente? Zoek dan contact met bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale of welzijnsinstelling die actief is in jouw gemeente. 

Gratis checklist

Door de NOV is een checklist gemaakt om te kijken waaraan voldaan moet worden binnen de nieuwe wet. Deze is gratis beschikbaar gesteld:

Checklist WBTR (website)

Checklist WBTR (pdf): checklist-wbtr-van-nov

Webinars

Op 19 april vond een webinar plaats voor verenigingen en stichtingen uit het Weerterland vanuit www.wbtr.nl. Klik op onderstaande link om de powerpoint te lezen die is gebruikt tijdens de webinar.

webinar-wbtr-presentatie-punt-welzijn-19-april-2021

Huis voor de Sport ism Huis voor de Kunsten, Provincie Limburg, Burgerkracht en Speeltuinwerk hebben ook een reeks van korte webinars georganiseerd. Deze zijn hier terug te kijken: https://hvdsl.nl/webinar-wbtr/

Stappenplan IVBB (betaald)

De nieuwe wet is bedoeld als hulpmiddel om het besturen van een vereniging of stichting te vergemakkelijken. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen. Hierover is ook contact gezocht met de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen), die een WBTR-stappenplan hebben ontwikkeld. Het stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet.

Wij hebben ons vanuit Punt Welzijn bij IVBB aangesloten als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit Weert en Nederweert met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen en kunnen deelnemen aan een webinar. Voor korting op het stappenplan geldt de kortingscode: PUNTWELZIJNWBTR50

Je kan ook direct naar de landingspagina van Punt Welzijn op de site van WBTR, daar staat de code al in opgenomen.  Eerst meer weten over de inhoud van het stappenplan? Klik dan hier.

Stappenplan Zuyd Legal Lab (gratis)

Zuyd Legal Lab lanceerde een gratis stappenplan om bestuurders bij het de WBTR te helpen. Legal Lab is een juridisch leer-werkbedrijf van de opleiding HBO rechten van Zuyd Hogeschool. Het stappenplan vind je op deze pagina. Na aanmelden krijg je een email met om het stappenplan te downloaden.

Moesten statuten voor 1 juli al gewijzigd zijn? Lees hieronder het advies vanuit Wbr.nl:

Nee. Statuten van verenigingen en stichtingen hoeven niet per 1 juli 2021 te zijn aangepast aan de WBTR. De wetgever geeft je op dit punt wat meer tijd. Het is zelfs zo dat de wetgever hier juist bewust tijd voor heeft gecreëerd. Aanbevolen wordt een natuurlijk moment voor statutenwijziging te kiezen. In de wet is een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen voor het onderdeel meervoudig stemrecht.

Veel organisaties willen ook de mogelijkheid van digitaal stemmen opnemen in hun statuten. De wet wordt in de komende tijd hierop aangepast. Het is daarom misschien wel beter om te wachten met een statutenwijziging tot die wet definitief is. Dan kunnen de statuten daarop aansluiten.

Vragen en antwoorden notaris Houben. De antwoorden staan in het paars.
 • Onze stichting (VVE) heeft inzake de nieuw Wbtr de volgende vraag:
  Voor verenigingen of stichtingen waarvan de leden niet vrijwillig lid zijn is, zo lezen wij in het VvE-magazine van VvE-Belang, is de Wbtr niet van toepassing. Dit omdat de leden door aankoop van een woning/appartement “onvrijwillig” lid worden van de in de koopakteakte genoemde vereniging. Het lidmaatschap is dus niet opzegbaar, wie eigenaar is van een appartementsrecht of woning is automatisch lid van de VvE. Klopt deze redenering? Aangezien de WBTR opgesteld is voor zogenaamde “Boek 2 rechtspersonen” en een VVE (grotendeels) een “Boek 5 rechtspersoon” is, is deze stelling inderdaad juist. 
 • Citaat uit het stuk van de Notaris: “Als de rechtspersoon voor 1 juli 2021 is opgericht hoeft pas bij eerstvolgende wijziging van de statuten aan deze verplichting te voldoen. Er is (thans nog) geen termijn genoemd …” Vraag: nu de WBTR niet direct een wijziging eist, meer in het algemeen de vraag: Is er iets wettelijk geregeld over een verplichting om statuten periodiek te updaten? Nee, er is geen wettelijke verplichting tot periodieke updates.  Onze statuten zijn namelijk gedateerd en dan zou dat “2 vliegen in een klap” zijn. Als kleine vereniging is het immers een kostbare aangelegenheid.
 • Afgeleide vraag (niet direct WBTR gerelateerd): wij hebben geen apart huishoudelijk reglement omdat wij goed uit de voeten kunnen met dat wat in de statuten over huishoudelijke zaken is geregeld. Wij gaan er daarbij wel van uit dat deze rechtstreekse werking hebben voor de leden. Is dit laatste het geval, m.a.w.: Kunnen de statuten op zich ook gebruikt worden als huishoudelijk reglement? Zeker.
 • Moet je om te voldoen als bestuur aan de nieuwe WBTR wet het stappenplan volgen van het IVBB? Nee hoor, je moet voldoen aan enige wettelijke vereisten, waarbij de gegeven “eerste check” een prima leidraad is. Uiteraard kan een stappenplan ook een prima leidraad zijn, maar het is aan een ieder om dat zelf ter zake te beoordelen.
 • Moet je überhaupt een stappenplan volgen? Nee.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.