Punt Welzijn

 

 

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR CWARTIER,

BEEKSTRAAT 54, KAMER 120 (1e etage)

 

 

Punt Welzijn is een dienstverlenende organisatie voor jeugd- en jongerenwerk, senioren en gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in Weert en omstreken. Wij richten ons op de mensen in de straat, de wijk, het dorp en de stad. Ons streven is met onze dienstverlening te bevorderen dat alle mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Immers, iedereen is kansrijk!

In ons werk staat centraal:


Er zijn als iemand je nodig heeft.
Elkaar ontmoeten.
Ontwikkelen van jezelf en je vaardigheden.


Punt Welzijn stelt zich tot taak:

   - het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
     wijken en buurten;
   - het ondersteunen en organiseren van op preventie gerichte activiteiten voor
     jeugdigen;
   - het ondersteunen en organiseren van op preventie gerichte activiteiten voor 
     ouders met problemen bij het opvoeden;
   - het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
   - het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
   - het verlenen van voorzieningen;
   - het bevorderen van het zelfstandig functioneren voor mensen met een
     beperking;
   - het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer door
     iedereen.


Daarom:

   - onderhouden wij contacten met lokale netwerken;
   - werken wij samen met gemeenten, politie, wijk- en dorpsraden en
     woningcorporaties;
   - ontwikkelen we innovatieve projecten afgestemd op onze doelgroepen.


ANBI transparantie:

Punt Welzijn is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Punt Welzijn zijn fiscaal aftrekbaar. In het kader van transparantie met betrekking tot het gevoerde (financiële) beleid van de stichting Punt Welzijn, hieronder de informatie conform de regelgeving van de belastingdienst:

 • SRIN nummer: 810237805
 • Voor samenstelling Raad van Toezicht, Centrale beleidsvisie, Beloningsbeleid: zie website Unitus (Informatie, Bestuur en toezicht en ANBI)
 • Raad van Bestuur: Paul Horsmans / 0495-697900 / p.horsmans@unitus.nl
 • Managers: Theo van Ekerschot / 0495-697900 / t.van.ekerschot@puntwelzijn.nl en Ilse den Mulder/ 0495-697900 / i.den.mulder@puntwelzijn.nl
 • Doelstelling(statuten):

  a. het bevorderen van een optimale kwaliteit van de samenleving door middel van uitvoering van integraal welzijnsbeleid;
  b. het bieden van sport- en beweegprogramma’s en –onderwijs;
  c. het exploiteren van gemeenschapsaccommodaties en
  d. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het integraal welzijnsbeleid is gericht op de versterking van de sociale samenhang in de lokale samenlevingen en de bestrijding van achterstanden en is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden van alle burgers om sociale uitsluiting en achterstand te voorkomen en deelname aan de samenleving te bevorderen.

 • Beleidsvisie Punt Welzijn

 • Dienstenboek 2015 (Activiteitenplan)


Punt Welzijn maakt deel uit van de koepelorganisatie Unitus en werkt samen met de Welzijnsorganisatie Vorkmeer en Hoera kindercentra.