Vluchtelingenwerk Weert

Goed om te weten
Vluchtelingenwerk Weert van Punt Welzijn is erop gericht, dat alle vluchtelingen in de samenleving kunnen participeren. Vaak hebben zij het land om politieke redenen moeten verlaten. Wanneer zij in Nederland aankomen, worden zij in eerste instantie aangemeld als asielzoeker en verblijven zij in het AZC. Zij behouden deze status totdat er een geldige reden is om te kunnen verblijven in Nederland. Indien deze reden geldig is verklaard, wordt hen een verblijfvergunning gegeven en worden zij statushouder.

Als statushouder krijgt men vanuit de gemeente een woning toegewezen. Vaak weet men niets van het sociale en maatschappelijk functioneren. Hiervoor biedt Punt Welzijn ondersteuning.

Ondersteuning
Vluchtelingenwerk ondersteunt alleen statushouders.  Wanneer zij worden aangemeld, krijgt hij of zij via Punt Welzijn een coach toegewezen die hem of haar gedurende ongeveer een jaar zal ondersteunen.

De nadruk in de eerste weken ligt vooral op het regelen van toeslagen, financieringen, huurtoeslagen en leningen. Naast deze praktische zaken, zal de statushouder ook in een coachingstraject ondersteund worden door een vrijwilliger/coach van Vluchtelingenwerk, waarbij hij of zij samen met deze coach een aantal leerdoelen opstelt. De vrijwilliger wordt hiervoor door Vluchtelingenwerk opgeleid in een 3 daagse cursus.

Het is belangrijk, dat de statushouder na één jaar, door middel van de leerdoelen en praktische ondersteuning, zelfredzaam is geworden en dus op eigen initiatief kan participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.

Het gehele traject wordt via een gestructureerde methode uitgevoerd  met een checklist bij aanmelding, zelfredzaamheidmatrix en een coachingsoverleggen.

Daarbij moeten statushouders ook inburgeren binnen 3 jaar (analfabeten in 5 jaar) en is het merendeel werkzaam bij Werk.Kom, waarbij zij begeleidt worden om een goede plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Ook krijgt iedere cliënt, indien extra gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren, een taalondersteuner van Punt Welzijn toegewezen. Dit gebeurt naast het reguliere onderwijstraject, de inburgering. Door het inburgeringsexamen te halen kan de cliënt nog beter integreren en participeren.

 Een gedreven team van vrijwillige coaches, taalondersteuners en tolken onder coordinatie van 1 professional  maakt zich samen sterk, om vluchtelingen een goede start en kans te bieden in de samenleving. Iedereen is kansrijk!

Locatie

Het team van vluchtelingenwerk is gehuisvest op het adres:

Beekstraak 54
6001 GJ  WEERT
Postbus 112

Voor meer informatie 0495-697900

of mail naar:
t.lesnjak@puntwelzijn.nl