Anbi instelling

ANBI transparantie:

Punt Welzijn is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Punt Welzijn zijn fiscaal aftrekbaar. In het kader van transparantie met betrekking tot het gevoerde (financiële) beleid van de stichting Punt Welzijn, hieronder de informatie conform de regelgeving van de belastingdienst:

 • RSIN nummer: 810237805
 • Voor samenstelling Raad van Toezicht, Centrale beleidsvisie, Beloningsbeleid: zie website Unitus (Informatie, Bestuur en toezicht en ANBI)
 • Raad van Bestuur: Paul Horsmans / 0495-697900 / p.horsmans@unitus.nl
 • Managers: Theo van Ekerschot / 0495-697900 / t.van.ekerschot@puntwelzijn.nl en Ilse den Mulder/ 0495-697900 / i.den.mulder@puntwelzijn.nl
 • Doelstelling(statuten):

  a. het bevorderen van een optimale kwaliteit van de samenleving door middel van uitvoering van integraal welzijnsbeleid;
  b. het bieden van sport- en beweegprogramma’s en –onderwijs;
  c. het exploiteren van gemeenschapsaccommodaties en
  d. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het integraal welzijnsbeleid is gericht op de versterking van de sociale samenhang in de lokale samenlevingen en de bestrijding van achterstanden en is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden van alle burgers om sociale uitsluiting en achterstand te voorkomen en deelname aan de samenleving te bevorderen.

 • Beleidsvisie Punt Welzijn 2014-2018

 • Dienstenboek 2017